مقالات ارسال شده توسط shirkhoshk
همه پستان‌داران براي تغذيه نوزادان خود شير توليد مي‌کنند، انسان نيز براي حداقل 400 هزار سال نوزادان خود را به [...]
0

بالا

X